Napotki za obisk

Morostig si prizadeva ohraniti naravno in kulturno okolje ter obiskovalcem zagotoviti tako dobro počutje kot varnost.

Naša prizadevanja lahko uresničimo le z vašo pomočjo, zato vas prosimo, da:

 • se pred obiskom zaradi možnosti zdrsa primerno obujete,

 • na tematski poti upoštevate opozorilne, označevalne in usmerjevalne oznake,

 • koliščarsko naselbino obiščete izključno po objavljenem urniku,

 • se po tematski poti in v koliščarsko naselbino namenite izključno peš,

 • hodite izključno po označenih površinah in poteh,

 • spoštujete in ne trgajte ali uničujte barjanskih rastlin in ne vznemirjate barjanskih živali

 • vode in njihove prebivalce občudujete od daleč,

 • pse sprehajate na povodcih in odstranite morebitne pasje iztrebke,

 • odpadke odnesete s seboj in odvržete v koše,

 • spoštljivo ravnate z oznakami, opremo in grajenimi objekti,

 • predvajalnike glasbe pustite doma,

 • se sporazumevate mirno in tiho,

 • ste pozorni na možnost požara.

V poletnih mesecih ne pozabite na plastenko vode in zaščito pred soncem, v hladni polovici leta in slabem vremenu pa na primerno obleko in obutev.

Majhni otroci in šolske skupine so več kot dobrodošli, a le z odraslimi spremljevalci, ki odgovarjate za njihovo varnost.

Vodenje je obvezno za skupine z več kot 15 obiskovalci in za vse šolske skupine. Vodenje skupin poteka po obvezni predhodni najavi in rezervaciji termina, izvaja pa ga upravljavec za protiplačilo.

Za fotografiranje in snemanje z namenom javne objave posnetkov ter za vsakršno pridobitno dejavnost morate pridobiti pisno dovoljenje upravljavca.

Obiskovalci, ki ne bodo upoštevali napotkov, bodo morali brez povračila stroška za nakup vstopnice urejeno območje nemudoma zapustiti. Občina Ig bo za povzročeno škodo terjala odškodnino, kar pomeni, da obiskovalec za škodo, nastalo zaradi nespoštovanja reda in neupoštevanja opozoril upravljavca, odgovarja sam.

Kontakt

Občina Ig
MOROSTIG
Govekarjeva cesta 5
1292 Ig

T: +386 1 2802 305
E: info@morostig.si

Aktualni odpiralni čas

Pomlad: 21. 3. - 24. 6.

Spomladanski urnik sobota in nedelja

HIŠA: 10.00 - 18.00

KOLIŠČE ogledi ob: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30

V času prvomajskih počitnic odprti tudi v četrtek 2.5. in petek 3.5.

 1. 5. zaprto

Novičnik

InstragramFacebook

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (ESRR), v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

© 2024 Morostig – Hiša narave in kolišč. Vse pravice pridržane.

Razvijanje in oblikovanje:&